Vol 6, No 2 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Khalid M. Darwish, Abd-Alsalam H. Azzouz, Nuha A. Naas
PDF
1-8
Surya Kant Kalauni, Lekha Nath Khanal, Khaga Raj Sharma, Yuba Raj Pokharel
PDF
9-25
C. Subha, Chinju H. Das, D. Angaiyarkanni
PDF
26-29
Subrahmanya Ishwar Bhat
PDF
30-40
Vitthalrao Bhimasha Khyade
PDF
41-63
Suchi Patel, Ishita Rawal, Pravin K Patel, Yogesh Niwate, Dayashankar S Kaul, Sachin Rawalekar, Chintansinh Chudasama, Raksh Vir Jasra
PDF
64-77